20 maja 2024

Słownik pojęć dotyczących reklamy w Internecie

Słownik pojęć dotyczących reklamy w Internecie

A
Adserwer – system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowych kampanii reklamowych, a także raportowanie i analizę wyników kampanii.
Adres IP – adres IP to unikatowy numer zapisywany w postaci czterech oddzielonych od siebie kropkami oktetów np.157.253.678.987, przyporządkowany urządzeniom sieciowym. Maszyny posługują się adresem IP, aby przesłać pomiędzy sobą informacje zgodnie z protokołem IP, użytkownicy Internetu nie muszą znać adresów IP.
Affinity Index (AI) – dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w całej populacji.
Akcja – realizacja założeń marketingowych kampanii, np. rejestracja na serwisie, zakup towaru, zapoznanie się z regulaminem, itd.

C
Capping – nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, przypadających na jednego użytkownika; capping=3 oznacza, że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.
Cookies – ciąg znaków przesyłany przez serwer do przeglądarki podczas odsłony strony. Ciąg ten jest odsyłany do serwera (i ewentualnie przez niego zmieniany) za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera odpowiednią stronę. Dzięki cookies serwer potrafi rozpoznawać użytkownika podczas kolejnych odsłon strony. W cookie mogą być zawarte indywidualne ustawienia strony itp., postrzegane przez niektórych jako naruszenie ich prywatności, nie pozwalają na zbieranie informacji z komputera użytkownika.
CPA (Cost Per Action) – koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją kampanii reklamowej; stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii bannerowej; akcją może być kliknięcie, rejestracja, podanie adresu e-mail, podanie danych osobowych, zakup, wzięcie udziału w konkursie itp.
CPC (Cost Per Click) – koszt uzyskania pojedynczego kliknięcia w nośnik reklamowy, obliczany jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.
CPM / CPT – (Cost per Mille/Cost per Thousand) koszt zakupu 1000 odsłon reklamowych skierowany do wybranej grupy celowej w wybranych przedziale czasu.
CTR – Click-Through Ratio, miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V.
CTR-U – Click-Through Ratio – Users, procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę, do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę.
CTR-V – Click-Through Ratio – Views, procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji reklamy.
Czas rozpoczęcia wizyty – czas wykonania pierwszej odsłony wizyty.
Czas trwania wizyty – suma odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi odsłonami wizyty.
Czas zakończenia wizyty – czas wykonania ostatniej odsłony wizyty.

D
Dopasowanie użytkowników grupy celowej – stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
Dopasowanie wizyt w grupie celowej – stosunek liczby wizyt wygenerowanych przez grupę celową do liczby wizyt wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

F
Flat Fee (FF) – model zakupu powierzchni, opłata za czas emisji reklamy.

I
Internauta – użytkownik – osoba, która w okresie ostatnich 30 dni dokonała przynajmniej jednej odsłony w Internecie.
K
Kliknięcie – Kliknięcia w raportach wskazują, ile razy reklama/link została kliknięte przez użytkowników.

L
Liczba odsłon – liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
Liczba sesji – liczba sesji wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
Liczba użytkowników – liczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
Liczba wizyt – liczba wizyt wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
Liczba wspólnych użytkowników
liczba takich użytkowników z wybranej grupy celowej, którzy byli na co najmniej dwóch z wybranych witryn w wybranym przedziale czasu.
O
Odsłona – zdarzenie polegające na obejrzeniu strony.
Odsłona niepowtarzalna – odsłony wygenerowane przez tego samego użytkownika w tej samej sesji jako jedną odsłonę. Odsłony niepowtarzalne reprezentują liczbę sesji, podczas których dana strona została wyświetlona co najmniej raz.

R
Run-on-site (ROS) – kampania reklamowa wyświetlana na wszystkich, losowo dobieranych stronach danej witryny – niezależnie od ich tematyki i ich grupy cenowej.

S
Sesja – seria odsłon na dowolnych witrynach nieprzerwana przez przerwę dłuższą niż 30 minut.
Ś
Średni czas na użytkownika – średni całkowity czas, jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
Średni czas odsłony – średni czas pomiędzy dwoma odsłonami na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.
Średni czas trwania sesji – średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej sesji, wygenerowany przez wybraną grupę celową.
Średni czas trwania wizyty – średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej wizyty na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.
Średnia liczba odsłon na użytkownika – średnia liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.
Średnia liczba odsłon na wizytę – liczba odsłon przypadająca na jedną wizytę na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.
Średnia liczba sesji na użytkownika – liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.
Średnia liczba wizyt na użytkownika – liczba wizyt na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.

U
URL (Uniform Resource Locator) – kod identyfikujący dowolny zasób w Internecie. Przykład: http://www.gemius.pl/index.php
Użytkownik Realny (RU – Real User) – użytkownik, który wykonał w danym miesiącu co najmniej jedną odsłonę; liczba real users estymowana jest na podstawie dwóch badań prowadzonych przez dwa instytuty badawcze Gemius S.A. oraz SMG/KRC MillwardBrown.
Użytkownik Unikalny (UU – Unique User) – użytkownik odwiedzający określony serwis w pewnym przedziale czasowym; liczba unique users tylko w przybliżeniu odpowiada liczbie internautów odwiedzających stronę i opiera się na liczbie aktywnych cookies.

W
Witryna – zbiór stron tworzący spójną całość.
Wizyta – ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez jednego użytkownika w ramach jednej witryny. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.
Współoglądalność – udział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

Z
Zasięg wśród internautów – stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu, do całkowitej liczby internautów w wybranym przedziale czasu

Źródła:
http://gemius.pl/pl/badania_traffic_wskazniki
http://reklama.o2.pl/slownik.html

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks